Regulament
Bloguri
"Înţelepciunea nici nu se împrumută nici nu se cumpără ; şi dacă ar fi de vânzare, n-ar găsi cumpărători. Nebunia, în schimb, se cumpără zilnic’’.( Seneca – filozof roman )
Încă din antichitate, marii gânditori ai lumii au considerat că înţelepciunea este cea mai aleasă comoară a omului. Ea străluceşte şi nu se stinge niciodată. Îi caută pe cei care sunt demni de ea şi îi călăuzeşte spre bucuria nemuririi.
Orientul Mijlociu şi-a adus o contribuţie de seamă în acest sens prin scrierile unor autori din Egipt, Mesopotamia şi Fenicia care percepeau înţelepciunea ca pe o capacitate intelectuală superioară de înţelegere şi cunoaştere a realităţii, atât dintr-o instrucţie şi educaţie la cel mai înalt grad, cât şi dintr-o îndelungată experienţă de viaţă.
Înainte de orice, înţelepciunea avea un caracter utilitar, practic, vizând garantarea unor mari şanse de reuşită în viaţă şi ferirea celui ce o dobândea de insuccese, nenorociri, catastrofe. Ca termeni echivalenţi pot fi amintiţi : prudenţa, echilibrul, dreapta cumpănire, chibzuinţa, prevederea.
În antichitate existau şcoli oficiale în care se instruiau cei ce urmau să îndeplinească funcţii de răspundere în administraţia de stat. În palatele regale din Egipt şi Mesopotamia au fost identificate săli de instrucţie pentru tinerii aristocraţi care sperau să devină persoane politice importante. Astfel de spaţii presupuneau şi existenţa unor dascăli şi a unor,, manuale de înţelepciune’’, adică scrieri conţinând sentinţe şi alegorii, proverbe, maxime, fabule, poeme şi parabole pitoreşti. Un asemenea manual poate fi considerat şi cel intitulat,, ÎNVĂŢĂTURILE LUI NEAGOE BASARAB CĂTRE FIUL SĂU TEODOSIE’’, scris ,acum trei veacuri şi jumătate.
Dicţionarul limbii române defineşte înţelepciunea ca o capacitate superioară de înţelegere a lucrurilor, implicând o cunoaştere adâncă a realităţii, multă experienţă şi mult echilibru. Ea se referă în mod deosebit la oameni, fiind o virtute sau o calitate complexă a sufletului uman. Un om înţelept este acela care are capacitatea de a pătrunde esenţa legilor fundamentale ale naturii şi ale societăţii, este persoana care judecă drept, este cuminte, deştept, ager la minte, pătrunzător.
Înţelepciunea se deosebeşte de inteligenţă prin aceea că, cea dintâi este o calitate dobândită pe parcursul vieţii, pe când a doua este înnăscută. Inteligenţa poate fi pusă şi în slujba răului, ceea ce nu se întâmplă în cazul înţelepciunii.
Numeroşi gânditori au încercat să definească această noţiune a eticii într-un mod sintetic. DIDEROT spune că,, înţelepciunea nu este altceva decât ştiinţa fericirii’’, iar EINSTEIN arată că nu este produsul şcolarizării, ci al încercării de o viaţă pentru a o căpăta’’.Este rodul trudei şi al durerii.
Ce mai mulţi gânditori au ajuns la concluzia că această categorie a eticii are două componente : ,,înţelepciunea ca dar dumnezeiesc’’ şi ,,înţelepciunea ca experienţă de viaţă’’. Cea dintâi ,cu adevărat superioară, este bogăţia întregii noastre fiinţe, aceasta, doarece se dăruieşte fără nici o plată şi fără vreun efort pe care omul să nu-l poată face. Acest dar este rezultatul căutării, al cuceririi şi al rugăciunii îndreptate cu dragoste sinceră spre Dumnezeu. Înţelepciunea nu e dată oricui, ci numai celor ce vor s-o găsească sau vor s-o primească.

Cu numele de ,,Înţelepciune’’ este cunoscută şi cartea din ,, Vechiul Testament’’intitulată,, Cartea înţelepciunii lui Solomon’’. Aceasta s-a bucurat mult timp de reputaţia de-a fi cea mai atractivă şi mai interesantă carte din rândul apocrifelor. Gândirea, cât şi expresia se situează la un nivel înalt : cugetarea este a unui scriitor pătruns de un puternic spirit religios, unul care a simţit apăsarea şi tulburarea vieţii şi a suferinţei, şi care totuşi a rezistat ispitei de a abandona credinţa sa ancestrală într-un Dumnezeu al dreptăţii.
Solomon foloseşte o combinaţie de poezie, de pilde, maxime, întrebări cu tâlc şi scurte povestioare pentru a pune într-o formă memorabilă, bunul simţ şi perspectiva divină necesară vieţii. El a cules circa 3000 de proverbe, având ca sursă Orientul Apropiat şi cel Mijlociu. Ele sunt produsul înţelepciunii sale, având în vedere că a trăit cu 500 de ani înainte de cei şapte înţelepţi ai Greciei şi cu 700 de ani înainte de vremea lui Socrate, Platon sau Aristotel.
Proverbele îşi demonstrează inspiraţia şi prin aceea că nu fac nici o afirmaţie neştiinţifică sau observaţii inexacte. Rămâne mereu actuală maxima :,, Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii’’. Se spune că înţelepciunea este dumnezeiască, este sursa vieţii. Ea s-a întrupat în Hristos în care ,,sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei’’ : ,, Fiţi înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii’’ recomanda Iisus apostolilor săi, sau ,, Fiţi înţelepţi spre bine şi nevinovaţi la rău’’, ,,Umblaţi ca cei înţelepţi, nu ca cei neînţelepţi’’
Înţelepciunea ca experienţă de viaţă are o sferă largă de cuprindere în viaţa noastră de toate zilele. Adesea spunem despre unul sau altul : ,,este un om înţelept’’ sau,, nu a fost înţelept’’.
Se zice că oamenii bătrâni au această calitate dobândită dintr-o experienţă acumulată de-a lungul anilor. De aceea a rămas valabilă expresia : ,,cine n-are bătrâni să şi-i cumpere’’. În istorie este amintit ,, sfatul bătrânilor’’care avea un rol deosebit de important în viaţa comunităţii pentru luarea unor decizii. Proverbele şi zicătorile, dar şi basmele noastre po****re poartă în conţinutul lor sensul înţelepciunii."

Mircea Daroşi

Sursa http://rasunetul.ro/intelepciunea-comoar … mului
Moderatori angel_angel39 pustietate_in_floare Ji_Ji admin

Comentarii

matrimoniale - membru fara poza

Annemarrie

  • Publicat Acum peste 2 luni
Ok, margarit, merci fain...
matrimoniale - membru fara poza

Annemarrie

  • Publicat Acum peste 2 luni
barbatsimplu, o sa devii un socrate, daca mai stai mult pe blogul meu.
matrimoniale - membru fara poza

licaram

  • Publicat Acum peste 2 luni
ehhh ... ramanand in zona ... "iubirea nu inseamna placere."happy
matrimoniale - membru fara poza

Annemarrie

  • Publicat Acum peste 2 luni
cand iti place de barbatul respectiv da, putem spune si asa (glumesc), dar cand te tot hartuieste unul cu care nu ai nici in clin nici in maneca, deja devine un mare defect
matrimoniale - membru fara poza

licaram

  • Publicat Acum peste 2 luni
virtutea lorhappy
matrimoniale - membru fara poza

licaram

  • Publicat Acum peste 2 luni
Învăţăturile lui Confucius

Două feluri de oameni nu-şi schimbă niciodată comportamentul: cei mai înţelepţi şi cei mai nesăbuiţi.
Ucenicul înţelepciunii trebuie să fie drept şi neînfricat. Povara îi este grea şi drumul lung.
Povara sa constă în practicarea tuturor virtuţilor. Cum să nu fie grea?
Drumul nu se sfârşeşte decât la capătul vieţii. Cum să nu fie lung?
Dacă principele câr****şte numai prin legi şi pedepse, atunci oamenii vor evita să facă răul de frică, nu din convingere.
Dar dacă principele se dă pe sine însuşi drept exemplu de virtute, conformându-se riturilor, poporul se va abate de la rău din convingere şi astfel va păşi pe calea virtuţii.
Cei din vechime aveau trei cusururi, pe care nu le mai întâlnim în zilele noastre.
Pe vremuri, cei care aveau ambiţii mari comiteau anumite abuzuri, astăzi însă ei îşi pot permite orice.
Pe vremuri, comportamentul celor austeri friza rigiditatea, astăzi austeritatea a degenerat în ţâfnă şi aroganţă.
Pe vremuri ignoranţii erau oameni simpli şi corecţi, astăzi ignoranţii au devenit vicleni.
Numai în toiul iernii geroase îţi dai seama că pinii şi chiparoşii nu-şi leapădă frunzele odată cu ceilalţi copaci.
matrimoniale - membru fara poza

Annemarrie

  • Publicat Acum peste 2 luni
Da, bun exemplu, Confucius. Unii spun ca ar fi parintele civilizatiei.
matrimoniale - membru fara poza

licaram

  • Publicat Acum peste 2 luni
Confucius, inteleptul care a reusit sa educe un popor.
Cele patru aspecte în învăţătura sa au inclus: cunoaştere şi învăţare, cuvinte şi loialitate, comportament şi iertare, şi neprihănire. El a stabilit de asemenea, patru interdicţii: bănuială, abuzul, încăpăţânarea şi aroganţa.

machiavelicii, ce ar spune despre asta ...?happy
matrimoniale - membru fara poza

Annemarrie

  • Publicat Acum peste 2 luni
barbatsimplu, touche, bine zis.happy
matrimoniale - membru fara poza

Annemarrie

  • Publicat Acum peste 2 luni
Pai, margarit, s-au pastrat.
Multumesc katerine, printre atatea vicii si opinii negative, ne mai trebuie si cate un dram de intelepciune, nu?